Mange har hørt om sykdommen, men hva skjer egentlig i øyet når du er rammet av den? Utredning og behandling av grønn stær i dag er betydelig mye bedre enn for 15-20 år siden. Det viktigste er å oppdage dette tidlig.

Glaukom, som grønn stær heter på fagspråket, er en sykdom som skader synsnerven. Denne nerven tilsvarer «videokabelen» i et kamera. Det er i synsnerven at signaloverføringen fra de lyssensitive nervecellene i netthinnen til synsområdene i hjernen overføres. Det er disse nervecellene som blir permanent skadet ved grønn stær.

De fleste får skade på synsnerven fordi trykket inni øyet blir for høyt. En ubalanse mellom produksjon og drenasje av kammervæske er ofte den vanligste årsaken til at dette skjer.

Siden produksjonen av kammervæske skjer kontinuerlig og uavhengig av trykket inne i øyet, vil redusert drenasje føre til forhøyet trykk. Synsnerven kan bli skadet ved forhøyet trykk i øyet over tid. Dette medfører varig redusert sidesyn og etter hvert betydelig nedsatt syn og blindhet dersom det ikke behandles. De fleste merker ikke noe før tilstanden er kommet svært langt.

Grønn stær med normalt trykk

En rekke personer med grønn stær har normalt trykk i øynene. Det er usikre og vekslende tall i ulike studier med hensyn til dette, men et lavt anslag ligger på rundt 15-20%. Det vil si andelen av de som har grønn stær der trykket er helt normalt. Lavt blodtrykk og blodtrykksmedisiner kan påvirke negativt.

Grønn stær i familien

Dersom en person har påvist skade på synsnerven eller behandles pga. høyt trykk, skal personens søsken eller egne barn til øyelege fra ca. 40-års alder. Det holder ikke å måle trykket hos optiker eller fastlege, da det er mange ulike faktorer som påvirker negativt med hensyn til utvikling av grønn stær.

Behandling av høyt trykk/grønn stær

Mange personer som får trykksenkende behandling har ikke fått skade, men de behandles for å unngå skade.

Laser, SLT

Man kan behandle grønn stær med laser for å øke drenasjen av kammervæske. Dette er førstevalget og gjøres hos oss. Mange slipper da å dryppe.

Selektiv Laser Trabekuloplastikk (SLT) er en laserbehandlings­metode som øker drenasje gjennom et vev av små porer i øyets fremre del. Laserbehandlingen kan kombineres med bruk av øyedråper. Behandlingen er trygg og innebærer liten risiko. Bivirkninger kan være forbigående ubehag og rødhet. Mange som får laser slipper å dryppe. De aller fleste har en trykksenkende effekt og det kan vare i flere år. Noen har mindre effekt og de må da starte med dråper. Hos noen er laser mindre effektivt, f.eks. ved grønn stær med normalt trykk.

Øyedråper

Øyedråper reduserer trykket i øyet ved å senke produksjonen eller øke drenasjen av væske inne i øyet. Trykksenkende dråper kan ha bivirkninger, men de er som regel milde og forbigående. Svie, tørrhet, renning, rødhet og midlertidig uklart syn er vanlige bivirkninger.

Si fra til øyelegen din om du har hjerterytmeforstyrrelser eller alvorlig astma/KOLS.

Kirurgi

Det finnes flere typer kirurgiske inngrep som kan bidra til å redusere trykket i øyet. Grå stær-operasjon kan også være en aktuell behandling for å senke trykket. Kirurgi benyttes når øyedråper eller laserbehandling ikke gir ønsket resultat.

Stenter

Ulike typer små tuber eller stenter kan opereres inn i øyet og gir økt drenasje. Kan også kombineres med grå stær-operasjon hos dem som både har nedsatt syn på grunn av grå stær og høyt trykk eller grønn stær. Mer skånsomt enn trabekulektomi.

Trabekulektomi

Trabekulektomi er et kirurgisk inngrep der det lages en åpning for drenering av kammervæske ut av øyet. Operasjonen utføres i lokalbedøvelse.

Som ved alle kirurgiske inngrep, er det en viss risiko for komplikasjoner. Komplikasjoner etter grønn stær-operasjonen er sjeldne, men de vanligste er former for infeksjon, blødninger, forhøyet eller for lavt trykk.

Tester og oppfølging

For å vurdere om behandlingen er tilstrekkelig effektiv, måler vi trykket, tar synsfelt tester, bilde av synsnervene og OCT synsnerve-scan. Ved alvorligere tilstander er det hyppigere oppfølging og desto flere tester tas.

En OCT-undersøkelse kan påvise fortynning av nervefibrene og viser forandringer over tid. Den fanger opp små endringer tidlig.

Vanlig kontrollintervall er 6–12 måneder avhengig av tilstanden. Noen få må komme til kontroll hver 3. eller 4. måned.

Hos oss får du trygg og god oppfølging så lenge det er behov for det. Vi ønsker at du skal føle deg sett og ivaretatt i hvert ledd. Du trenger bare Øyelegene.

Ofte stilte spørsmål

Veiledning

Vi vurderer alle slags øyeplager og henviser deg videre til rette instans dersom vi ser at du trenger noe annet enn det vi tilbyr.

Dersom du har rennende øyne kan det bety at du har tørre øyne. Dette finner vi ut av ved en undersøkelse hos oss. Uansett hva det viser seg å være, har vi lang erfaring med øyeplager, la oss se på dette sammen.

Vi selger spesialbriller og et utvalg av briller til barn og voksne.

Ja! Vi tar imot barn i alle aldre og er opptatt av at både foreldre og barn skal føle seg trygge og ivaretatt.

Det er den, hvis du mot formodning ikke skulle være enig, så utfører vi en ekstra grundig synsundersøkelse.