De viktigste symptomene er «tåkesyn» og nedsatt syn, men dette kan variere med hvor i linsen uklarhetene sitter.

Uklarhet i kjernen kan føre til økende nærsynthet på det aktuelle øyet og i noen tilfeller dobbeltsyn. Uklarhet i den bakre del av linsen kan gi betydelige synsproblemer og ofte blendingsproblemer, selv om uklarheten er ganske moderat.

Noen opplever at de ser bedre når lyset ikke er for sterkt. Det er fordi pupillen er større i mørket, og en større del av linsen slipper lysstrålene gjennom.

Symptomene kan komme gradvis og nesten umerkelig, eller forverres raskt og gi merkbare forandringer på få uker. Dette varierer i høy grad fra person til person. Man merker gjerne endring på det ene øyet først, men etter hvert vil som oftest begge øyne rammes. Grå stær gir ikke smerter, svie eller kløe i øynene og behøver ikke gi plager i det hele tatt.

Hvorfor får man grå stær?

Blant årsakene som kan føre til grå stær er tobakksrøyking, diabetes, skader, øyebetennelser inne i øyet eller at man er arvelig disponert. Langvarig eksponering for ultrafiolett lys kan også medvirke til utvikling av grå stær.

Medfødt grå stær kan skyldes sykdom hos mor i første trimester av svangerskapet. I spedbarnsalderen gir grå stær et ekstra problem da synsområdene i hjernen ikke utvikles normalt hvis det ikke dannes et skarpt bilde på øyets netthinne i de første leveårene. Dette må det derfor tas hensyn til når man skal avgjøre tidspunktet for operasjon.

Hvordan behandles grå stær?

Man har så langt ikke funnet noe effektivt forebyggende middel mot grå stær og operasjon er eneste mulighet for behandling.

Kirurgen fjerner den uklare linsen som sitter inne i øyet via noen ørsmå åpninger. En ny, kunstig linse blir etterpå satt inn i øyet som erstatning for den ødelagte linsen. Den nye linsen er helt myk, og inngrepet er smertefritt. Inngrepet foregår med lokalbedøvelse, og tar vanligvis rundt 15 minutter.

Etter operasjonen skal man dryppe det opererte øyet flere ganger om dagen i 3 uker. Ved grå stær i begge øyne opereres begge samme dag, eller ett øye av gangen, oftest med noen ukers mellomrom eller lengre.

Hva kan man forvente av resultatet

Det vil kunne ta opptil 4–6 uker før synet har stabilisert seg og du opplever fullt utbytte av operasjonen. De fleste trenger briller på nært til lesing og datamaskin. Noen vil ha behov for briller for å oppnå et perfekt syn på avstand. Er du nærsynt fra før, så kan du få en linse som gjør at du fortsatt kan lese uten briller og se på nært uten briller. De fleste som er vant til dette ønsker å fortsette å være nærsynte etter operasjonen. Da må du ha briller for å se godt på avstand. Dersom du har skjeve hornhinner anbefales det å korrigere det i linsen som settes inn. De som har fått multifokale linser for å slippe briller på avstand og nært vil kunne oppleve at de i enkelte situasjoner trenger en lesebrille. Hos Øyelegene vil du få de beste faglige rådene som passer deg og din situasjon.

Tidligere laseropererte som har fått grå stær

De siste 20 årene har mange fått utført laseroperasjoner for å slippe å bruke briller eller linser. Ved slike laserbehandlinger endres hornhinnens form for å korrigere øyets brytningsfeil. Det øyevevet som fjernes ved disse behandlingene gror ikke tilbake, og øyet er permanent endret.

Dersom du har gjennomgått en laseroperasjon, og senere trenger en grå stær-operasjon, må du være oppmerksom på at det kan være en utfordring å beregne helt nøyaktig styrken på den nye linsen som skal opereres inn i øyet. Du kan regne med å måtte bruke briller etter en grå stær-operasjon dersom du tidligere er laseroperert. Si alltid ifra til øyelegen om dette er tilfelle, og innhent gjerne kopi av journalen din fra klinikken som utførte behandlingen.

Komplikasjoner og risiko

Alvorlige komplikasjoner er sjeldne ved disse inngrepene.

Omtrent 25 av 100 får milde plager de første par dagene etter operasjonen. Det kan være blåmerker, følelsen av fremmedlegeme i øyet, smerter, betennelse eller infeksjon. Dette er plager det er lett å behandle. Noen problemer kan oppstå måneder eller år etter operasjonen.

Nærsynte og personer under 50 år har økt risiko for netthinneløsning. Risikoen er mindre enn tidligere, da man nå har bedre teknikker under operasjonen. Mange blir også operert tidligere enn før på grunn av kortere ventetid. Dette gjelder dessverre ikke i alle deler av landet, men i Rogaland er det meget kort ventetid i forhold til andre steder i Norge. Det er kun nødvendig å operere dersom man har problemer med lesing, vanskeligheter med å kjenne igjen folk, se tekst på TV, vansker med bilkjøring og lignende.

Noen ganger kan vevet rundt den nye linsen bli tåkete, dette kalles etterstær. Dette kan oppstå flere år etter operasjonen. Etterstær kan imidlertid enkelt og raskt behandles ved at det lages en åpning sentralt i den uklare kapselen med en spesiell type laser (YAG-laser). YAG-laserbehandling tar kort tid, og er en ukomplisert behandling.

Behandlingen starter med drypping av øynene for å utvide pupillen. Etter ca. 15 minutter legges det bedøvelse i dråpeform. Du får litt gele på øyet og etterstæren fjernes. Det hele tar 30–60 sekunder og er ikke vondt, men det kan føles litt rart.

Vi ser deg! Ser du oss?

Ofte stilte spørsmål

Veiledning

Vi vurderer alle slags øyeplager og henviser deg videre til rette instans dersom vi ser at du trenger noe annet enn det vi tilbyr.

Dersom du har rennende øyne kan det bety at du har tørre øyne. Dette finner vi ut av ved en undersøkelse hos oss. Uansett hva det viser seg å være, har vi lang erfaring med øyeplager, la oss se på dette sammen.

Vi selger spesialbriller og et utvalg av briller til barn og voksne.

Ja! Vi tar imot barn i alle aldre og er opptatt av at både foreldre og barn skal føle seg trygge og ivaretatt.

Det er den, hvis du mot formodning ikke skulle være enig, så utfører vi en ekstra grundig synsundersøkelse.