Når blodforsyningen til øyet ditt blir for dårlig, danner kroppen automatisk nye blodårer. Disse er ofte ikke like robuste, og kan gi lekkasje av stoffer fra blodbanen. Enkelte opplever større eller mindre blødninger, og konsekvensene for synet kan bli alvorlige.

Det anbefales å sjekke øynene en gang i året ved diabetes type 1 og annethvert år ved diabetes type 2. Pasienter med type 2 diabetes skal henvises øyelege når fastlegen stiller diagnosen. Pasienter med diabetes type 1 skal henvises øyelege 5 år etter diagnosetidspunktet (Helsedirektoratet).

Hovedårsakene til synstap ved diabetes

Større svingninger i blodsukkeret kan gi fokuseringsproblemer. Den vanligste grunnen til nedsatt syn hos diabetikere er lekkasje fra blodårer inn i skarpsynet slik at det blir væske i netthinnene. Dette kan oftest behandles. I sjeldnere tilfeller vokser de nydannede blodårene inn i glasslegemet som er den geleaktige væsken som fyller innsiden av øyet. Blødninger i disse nye årene kan forårsake alt fra små skygger til fullt synstap. Det kan ta lang tid før slike blødninger tørker ut. Dersom øyet ikke klarer å reparere skaden selv, vil det kunne fikses med operasjon.

En annen grunn til synstap ved diabetes er at når nye blodårer utvikles, dannes det arrvev. Det fører til sammentrekninger og folder som drar og trekker i netthinnen. Dersom slike folder oppstår i eller nær den sentrale delen av netthinnen, kan synet bli redusert eller forvrengt.

Fokus på riktig kosthold, optimal regulering av blodsukkeret og regelmessige kontroller hos øyelege er viktig for deg som er diabetiker.

Forverring av tilstanden i øyet gjenspeiler oftest resten av kroppen. Dersom det blir økt mengde blødninger og lekkasjer inni øynene, så betyr det som regel en forverring av situasjonen i andre organer. Da må diabetesbehandlingen intensiveres.

Det anbefales å sjekke synet hver for seg en gang i måneden ved å holde vekselsvis for det ene og så det andre øyet og ta kontakt med øyelegene dersom markert dårligere syn.

Hos Øyelegene hjelper vi deg med å se hva du trenger, for å se best mulig!

Ofte stilte spørsmål

Veiledning

Vi vurderer alle slags øyeplager og henviser deg videre til rette instans dersom vi ser at du trenger noe annet enn det vi tilbyr.

Dersom du har rennende øyne kan det bety at du har tørre øyne. Dette finner vi ut av ved en undersøkelse hos oss. Uansett hva det viser seg å være, har vi lang erfaring med øyeplager, la oss se på dette sammen.

Vi selger spesialbriller og et utvalg av briller til barn og voksne.

Ja! Vi tar imot barn i alle aldre og er opptatt av at både foreldre og barn skal føle seg trygge og ivaretatt.

Det er den, hvis du mot formodning ikke skulle være enig, så utfører vi en ekstra grundig synsundersøkelse.