Det viktige samsynet

Normalt binokulært syn, samsyn, vil si at synsinntrykkene fra begge øyne samles til ett bilde og registreres i hjernens synssenter. Når man ser på en gjenstand dannes det bilde av gjenstanden på netthinnen i begge øynene og normalt overføres de to netthinnebildene til ett felles bilde i hjernens synssenter. Et godt samsyn sørger for at du har dybdesyn og kan bedømme avstander.

Dårlig samsyn/skjult skjeling kan resultere i nedsatt lese- og innlæringsevne og kan forekomme hos barn og voksne.

Undersøkelse og behandling

Vi kan hjelpe deg! I vår klinikk har vi optometrister som er spesialister på samsyn og samsynstrening. Vi starter med en utvidet synsundersøkelse som varer i 60 til 90 minutter hvor vi da kommer frem til beste løsning for pasienten. Behandling kan være briller, kontaktlinser, samsynstrening eller en kombinasjon av dem.

I vår klinikk bruker vi HTS2 (Home Therapy System 2) synstrening. Dette er et webbasert treningsprogram hvor man trener fem ganger i uken i ca. 20 minutter. Dette er en enkel måte å trene synet på og man trenger kun en datamaskin eller et nettbrett. Da det er webbasert er det heller ikke nødvending med mange besøk i klinikken siden optometrist og pasient kan kommunisere med hverandre gjennom programmet.

Normalt må man trene 3–6 måneder før man er symptomfri.

Hva er symptomene på samsyns­problemer?

  • Slørete syn
  • Hodepine
  • Trette øyne
  • Problemer med å huske hva man har lest
  • Redusert lesehastighet
  • Vansker med omstilling fra fjern til nær
  • Man lukker det ene øyet for å kunne fokusere bedre når man leser
  • Dobbeltsyn
  • Rennende øyne
  • Nedsatt konsentrasjonsevne

Skjeling

Skjeling oppstår dersom det er en svikt i samarbeidet mellom øynene, da bildet av en gjenstand ikke vil falle på samme punkt på netthinnen i høyre og venstre øye. Øynene er ikke rettet på samme punkt og man kan skjele innover, utover, oppover eller nedover. Det øyet som skjeler kan risikere å bli undertrykt, amblyopt, da hjernen kun vil oppfatte bildet fra det rettstillende øyet.

Ortoptister er spesialister på skjeling. Behandling kan være lapp som settes på det gode øyet for å trene det skjelende øyet samt riktig brillekorreksjon eller operasjon.

Det finnes løsninger, ta kontakt med Øyelegene, så ser vi på det sammen!

Se alle spekter av livet!